Kandungan Kitab Tsalaatsatul Ushuul Kitab Tsalaatsatul ushuul adalah kitab yang ringkas namun mencakup pembahasan penting dalam masalah tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyyah, al-wala’ wal bara’ dan masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Sebagaimana kita ketahui, ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya dalam agama Islam. Kitab iniSelengkapnya…